Bijvoorbeeld gedurende de lagere schoolperiode na de raaptijd van het kievitseieren zoeken.

Spannend was altijd wie het nest met eieren van grutto, kievit of scholekster het eerst zou vinden. Samen zorgden wij dan voor nestbescherming (tegen grazend vee of landbewerking door de boer) in de broedtijd van de weidevogels en tevens voor het vastleggen van de waarnemingen ten behoeve van de provinciale en landelijke vogelorganisaties. Slootjes sprongen we hand aan hand overheen; waren ze groter dan klom zij op mijn rug om samen op deze wijze aan de overkant te belanden. Wat waren ze groot ! Anke-Petra praatte veel, maar wist op de juiste momenten stil te zijn of te zitten. Erg gezellige en fijne momenten om aan terug te denken. Je wisselt over allerlei zaken van gedachten.

WB00677_.gif (630 bytes)

Kievitscherp.gif (295576 bytes) Kievitscherp.gif (295576 bytes) Kievitscherp.gif (295576 bytes)

WB00677_.gif (630 bytes)