TOON HERMANS
 
VIER MATEN GLIMLACH
 
Mijn liefdesliedje is gemaakt
Van lachjes die jij lacht
Van warme broodjes bij ‘t ontbijt
En kleine stukjes nacht
Van stiekem zitten kijken,
1k naar jou en jij naar mij
En van de appels op de tafelsprei
Vier maten glimlach,
Vier maten droef
Vier maten sofa,
Vier maten poef
Vier maten blij zijn
En vier maten rouw
Dat is m’n liedje voor jou
Mijn liefdesliedje is gemaakt
Van schemerlicht en zon
Van kussens, warme dekens
In een ligstoel op bet balkon
Van kleine lieve woordjes
Die geen ander ooit zo zei
En van de appels op de tafelsprei
Vier maten winter,
Vier maten warm
Vier maten rijk zijn,
Vier maten arm
Vier maten mistig,
En vier maten blauw
Dat is m’n liedje voor jou
Mijn Iiefdesliedje is gemaakt
Van kleine stukjes zoen
En van papieren vliegers,
Kinderstemmen in het groen
Van bladeren van september
En een sterrennacht in mei
En van de appels op de tafelsprei
Vier maten heide,
Vier maten kust
Vier maten forto,
Vier maten rust
Acht maten Iiefste,
Vergeef het me nou...
Dat is m’n liedje voor jou...
 
HANS DORRESTEIN
 
ON T HO U DING
 
Ik kan dansen, ik kan zingen.
Ik kan vannacht mijn vrouw bespringen.
Maar ik kan ook slapen gaan,
want zij hecht er niet zo aan.
 
 
HANS DORRESTEIN
 
ALS KAT EN IIOND
 
Het lot kwam niet meer tot bedaren.
Het kookte, ziedde al die jaren
dat we bij elkander waren.
Ach, dat het altijd moest gebeuren:
razernij, het slaan met deuren,
oude wonden openscheuren.
Onze vrienden gaan ons mijden
want de stemming is te snijden.
Men zegt al jaren: ‘Die? Gaan scheiden.’
Zie onze kinderen verbleken
bij onze wilde woeste streken
om elkaars verzet te breken.
En we groeien in het slechte,
wij die slechts een twist beslechten
als we moe zijn van bet vechten.
We maken kat en hond te schand,
maar we blijven bij elkander want
dat samen vechten schept een band,
een hechte band, een Huwelijksband.
 
 
 
 
JEAN PIERRE RAWI
 
MOMENT
 
Soms hoor ik onverwacht weer achter
gewone woorden die je uit
een zoveel zuiverder en zachter,
adembenemender geluid,
Willem Wilmimk
dat ik opnieuw naar je moet kijken
of ik je nooit tevoren zag.
Laat al die jaren maar verstrijken; zolang ik dit bewaren mag
kan jou en mij de tijd niet deren:
weer voor het eerst met je alleen
hoor ik de harmonie der sferen
door alle alledaagsheid heen.
 
 
 
 
LISELORE GERRITSEN
 
JE MAAKT ME ZO MOOI
 
je maakt me zo mooi dat ik denk dat mijn ogen
de mooiste van alle ogen zijn
mijn ogen zijn geen gewone ogen
mijn ogen zijn de mooiste ogen
mijn ogen zijn de enige ogen
de enige in jouw ogen
je maakt me zo mooi dat ik denk dat mijn mond
de mooiste van alle monden is
want mijn mond is geen gewone mond
mijn mond is de mooiste mond
mijn mond is de enige mond
de enige mond voor jouw mond
op hoge golven van zelfvertrouwen
op hoge poten van trots
op de gulle lach van de zekerheid
geloof zo vast als een rots
laat ik me drijven zonder angst
meet ik me vleugels aan
die ik op een teken van jou
als een vogel uit kan slaan
je maakt me zo vrij dat ik denk dat mijn leven
het vrijste van alle levens is
mijn leven is niet zo maar een leven
mijn leven is het vrijste leven
mijn leven is het enige leven
want mijn leven is jou~ leven
en je hebt me zo lief dat ik denk dat mijn dood
het nooit van je zal kunnen winnen
want mijn dood is geen gewone dood
mijn dood is de enige dood
is teruggaan naar mijn moeders schoot
om dan weer met jou te beginnen
op hoge golven van zelfvertrouwen
op hoge poten van trots
op de gulle lach van de zekerheid
geloof zo vast als een rots
ben ik voor niets meer werkelijk bang
heb ik altijd een hart te vergeven
zing ik die liefde een leven lang
zal ik iedereen overleven.
 
 
 
JEAN PIERRE RAWI
 
GOED VOORBEELD
 
Er zijn veel dingen in het leven
die heter niet zo konden zijn:
er wordt accijns op drank geheven,
er is veel narigheid en pijn,
ik hoef hier enkel maar te wijzen op massamoord en gonorrhoe,
op ‘t stijgen der benzineprijzen
en op de zorg om het milieu.
Maar wat misschien het ergste is:
er is iets met het huwelijk mis.
Vroeger was het mooi geregeld:
de liefde tussen man en vrouw
die door het jawoord was bezegeld
en tot het doodsuur duren zou,
terwijl bij niemand twijfel heerste
wie of er bet gezinshoofd was;
God schiep de man immers als eerste,
de vrouw bij nader inzien pas.
Maar ach, het komt mij voor sinds kort
dat er iets aan het huwelijk schort.
Mijn opa was een man van daden:
bij de geringste sinecuur
of kleine twist sloeg hij zijn gade,
want hij sloeg graag een goed figuur.
Mijn grootmoeder nam deze tikken gemeenlijk lijdzaam in ontvangst,
zij wist zich in haar lot te schikken
en leefde van de twee bet langst.
Maar mij bevangt melancholie
wanneer ik nu bet huwelijk zie.
Goed, nieuwe tijden, nieuwe zeden;
men neemt het met de huwelijkstrouw
en met de duur gezworen eden
van beide kanten minder nauw,
en ik hoor menigeen beweren
dat hij er waarlijk niet om geeft
als er een huisvriend blijft logeren
terwijl hij elders nachtdienst heeft.
Ja, ik heb zelfs wel eens gehoord dat zulks bij een goed huwelijk boort.
Nu ben ik allerminst behoudend,
ik zie de dingen niet zo klein,
maar ik vind wel, als je getrouwd bent,
dat er dan regels moeten zijn.
En dat ik thuis die regels vaststel
is vanzelfsprekend buiten kijf:
zij zorgt voor aanrecht, teil en gasstel, terwijl ik mijn rapporten schrijf.
Als ieder zo het zijne doet,
gaat het in ieder huwelijk goed.
Ook gun ik haar een eigen mening:
zij kijkt naar Sonja op de buis
en zweert bij de relatietraining,
de praatgroep en het vrouwenhuis.
Soms deelt zij mij daar iets van mede,
dan hoor ik haar geduldig aan —
Als and’re mensen ook zo deden zou
alles stukken beter gaan.
Ik hoop dat dit een voorbeeld is
voor menige verbintenis.
 
KEES STIP
 
CHORUS MYSTICUS
 
Louter vergeestelijkt valt niet te leven.
Wat bij geen beesten lukt
lukt ons maar even.
Jeuk onbeschrijfelijk
vreet aan ons vel
Liefde is lijfelijk
hemel en hel.
 
LENNAERT NlJGH
 
1K ZAL JE IETS VERTELLEN 1972
 
1k zal je jets vertellen
Voor we slapen gaan
1k was vandaag de hele dag aan ‘t werk
1k had vandaag geen tijd voor jou
1k ben kortaf geweest
Maar er waren zoveel vragen
En zoekend naar een antwoord
Schiep ik weer problemen
1k heb zoveel gezien
Dat ik nu in ‘t donker
Mijn ogen niet kan sluiten
Maar ik zou je jets vertellen
Voor we slapen gaan
1k zal je jets vertellen
Voor we slapen gaan
1k kwam vandaag tot niets, ‘k heb niets gedaan
1k ben zoveel van plan geweest
Maar ik weet niet meer waarom
Want als je na gaat denken
En je zorgen maakt om anderen
Zullen anderen je voorbij gaan
En ik heb te veel gezien
Ik had mijn ogen open
En ik kan ze niet meer sluiten
Maar ik zon je jets vertellen
Voor we slapen gaan
 
1k zal je jets vertellen
Voor we slapen gaan
1k weet ik heb me veel te druk gemaakt
Misschien dat ik vergeten wou
Dat ik zo eenzaam ben
 
Dat wou ik je vertellen
Voor we slapen gaan
Dat ik je nodig heb.

 

WILLEM WILMINK

ECHTPAAR IN DE TREIN

Voor Wobke
 
Met de allerliefste in een trein
kan aangenaam en leerzaam zijn.
De prachtig vormgegeven stoel
geeft allebei een blij gevoel.
 
Voor ‘t verre reisdoel kant en klaar
zit ik dus tegenover haar.
De trein maakt zijn vertrouwd geluid
en zij rijdt vr-, ik. achteruit.
We zien dezelfde dingen wel,
maar ik heel traag en zij heel snel.
Zij kijkt tegen de toekomst aan,
ik zie wat is voorbijgegaan.
Zo is de huwelijkse staat:
de vrouw ziet wat gebeuren gaat,
terwijl de man die naast haar leeft
slechts merkt wat zijn beslag al heeft
Van nieuw begin naar nieuw begin
rijdt zij de wijde toekomst in,
en ik rij het verleden uit.
En beiden aan dezelfde ruit.
 
 
JAAP VAN DE MERWE
 
MAG JE ZOVEEL VAN IEMAND HOUEN 1986
 
Kan je van iemand zoveel houen
Dat je halverwege die roman
Het boek maar beter sluiten kan?
‘t Is moeilijk te begrijpen
Maar
Moet je zoveel van iemand houen
Dat die liefde heel je leven vult
En niks belangrijks naast zich duldt?
Er wil soms meer gebeuren,
Al is ‘t maar even
Want van rozengeur-alleen
Blijft geen ziel in leven
Mag je zoveel van iemand houen
Dat je daarom uit elkander moest
Voordat het langzaam scheurt en roest?
Jij zult dat nooit begrijpen
Maar
Wil jij van mij dan zoveel houen
Dat je van me aanneemt: heus er gaan
Er uit liefde bij elkaar vandaan
Niet stikken in routine
’t Verval niet zien
‘n Ver paleis is mooier dan
Nabije rune
Mag je zoveel van iemand houen?
Zoveel hou ik van jou
 
VOOR EEN NAAKT IEMAND
 
Zo rnoedernaakt
als je daar ligt:
alles is naakt,
zelfs je gezicht.
Een monnik had zich
gekastijd
uit woede
over zoveel meid.
Calvijn had een
pamflet gemaakt
met argumenten
tegen ‘t naakt.
Je was weleer
in menig land
gegeseld,
of als heks verbrand,
want zoveel zachtheid
schreeuwt om wraak.
Maar hier is liefde
in de maak:
in mijn belevenis
met jou
zat geen venijn.
Slaap lekker, vrouw.

 

Zomaar wat versjes en gedichten over aspecten van het huwelijk, verzameld en bijeengezocht door Dick en Netty Sidler ter gelegenheid van het huwelijk van Anke Petra en Dion. Van harte gelukgewenst