Anke Petra, een bijzondere leerling in een bijzondere klas.

Een klas die bruiste van leven, energie en talent. Daar was Miny Visser, die conscietieus de aantekeningen bijhield met het oog op een schriftelijke overhoring. Bart Erik van Uffelen, kortweg "Uffel" genoemd, die veel belangstelling had en .. voor Anita Drost. Willen Stegink en Richard van Rijn die, rechtsachter, de aandelenkoersen leuker vonden dan Latijn. Annemiek Reesink en Loriene Jorna, kortweg Lorremiek, het kwekduet rechtsvooraan. Ellen van der Spoel, sportief en zeer taalkundig. Betty Pluim, heel serieus. Marjan Dijkstra, snel afgeleid en zeer afleidend. Dat waren enkele leerlingen van een fantastische klas, waarin jij enthousiast meedeed.

Je vroeg veel en wilde het naadje van de kous weten. Eens toen je, na een repeteerstukje, zei: "Meneer ik heb nog een vraag", mompelde Willem Steegink: " ’t Zal ook niet waar wezen". Maar je ging terecht je eigen gang en bent me bijgebleven als één van de meest aandachtige en geïnteresseerde leerlingen die ik heb gehad. En nu trouw je met de zoon van een classicus! Het ga jullie samen goed.

Quod bonum felix faustum fortunatumque sit vobis exoptat

M.J. (Meindert) Swart