Laten wij over versleten
ruggewervels klauteren
naar de cortex van het huis.
Onder het zware schedeldak
liggen beide hemisferen
zo rustig naast elkaar in
isomorfe spiegeling,
onwetend van elkanders
functioneren, doof, onverschillig voor elkanders taal.
Op hersenstam niveau
is er contact. Volstrekt
verschillende systemen
co÷rdineren zich, zodat de
hypotheek betaald, kerstmis
gevierd, de deur gesloten
wordt. Ieder op eigen wijs
hanteert de klont van trouw
en eigen veiligheid en ergernis
die huwelijk is. Lumbaal.
Gerben & Aleida